Pārskats

SIA Vitol Terminal Latvia (turpmāk tekstā VTL)  apņemas aizsargāt un cienīt jūsu privātumu.

Šī politika nosaka pamatu, uz kura mēs apstrādāsim visus personas datus, kurus mēs apkopojam no jums vai kurus jūs mums sniedzat. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegto informāciju, lai izprastu mūsu viedokli un praksi attiecībā uz jūsu personas datiem un to, kā mēs tos apstrādāsim. Apmeklējot www.vtl.lv jūs pieņemat un piekrītat šajā politikā aprakstītajai praksei.

Termini “Vitol”, “Vitol Group”, “Uzņēmums” vai “Grupa” var tikt izmantoti ērtības labad un attiecas uz Vitol Netherlands Coöperatief U.A. un tā tiešajiem un netiešajiem meitasuzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem (tajā skaitā VTL), no kuriem katrs ir atsevišķas un atšķirīgas juridiskas personas. Turklāt vārdi “mēs”, “mūs”, “mūsu” un “mēs paši” tiek izmantoti, lai vispārīgi apzīmētu Vitol grupas uzņēmumus.

1. Informācija, ko mēs varam ievākt no jums

Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs varam apkopot un apstrādāt tālāk norādīto informāciju:

 • informāciju, ko jūs sniedzat, sazinoties ar mums;
 • informācija par mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumiem, tostarp, bet ne tikai, saņemtās datplūsmas apjoms, žurnāli (tostarp, ja pieejams, tās ierīces IP adrese, kas savienojas ar tīmekļa vietni) un piekļūtajiem resursiem; un
 • ja tiešsaistē piesakāties darbā, jums, iespējams, būs jāsniedz informācija par savu izglītību, nodarbinātību, interešu reģionu un lomu, uz kuru piesakāties. Jūsu pieteikums būs jūsu nepārprotama piekrišana tam, ka mēs izmantojam šo informāciju, lai novērtētu jūsu pieteikumu un ļautu mums veikt jebkādas uzraudzības darbības, kas var būt nepieciešamas no mums kā darba devēja saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

2. Sīkfaili

Mūsu tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai atšķirtu jūs no citiem mūsu tīmekļa vietnes lietotājiem. Tas palīdz mums nodrošināt jums labu pieredzi, kad pārlūkojat mūsu vietni, kā arī ļauj mums uzlabot mūsu vietni. Lai iegūtu detalizētu informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un mērķiem, kādiem mēs tās izmantojam, skatiet mūsu Sīkdatņu politiku.

3. Personīgas informācijas avoti

VTL vāc un izmanto ierobežotus personas datus par fiziskām personām, izņemot savus darbiniekus. Ja tas izmanto šādus personas datus, tas parasti ir saistīts ar korporatīvām attiecībām ar klientu vai piegādātāju, vai ja mēs strādājam ar nominētajām kontaktpersonām šādās organizācijās, kuras ieņem atbilstošus amatus, piemēram, līguma vadītājs, darījumu partnera kontaktpersona vai galvenie lēmumu pieņēmēji attiecībā uz mūsu darījumu attiecībām. Šajā gadījumā mēs izmantosim darba vidē balstītu kontaktinformāciju par jums, lai sazinātos un sazinātos ar jums kā ar jūsu darba devēja vai organizācijas pārstāvi saistībā par mūsu biznesa attiecībām ar viņiem.

VTL nevar jūs personīgi identificēt kā savas tīmekļa vietnes lietotāju un, izņemot jebkādu kiberdrošības incidentu izmeklēšanu, nemēģinās jūs identificēt no tiešsaistes identifikatoriem, piemēram, jūsu IP adreses.

VTL var iegūt personas datus par Jums citādi, ja:

 • mēs piešķiram Jums pilnvaru;
 • Jūs esat darījumu partnera direktors vai akcionārs, un jūsu dati ir nepieciešami, lai zinātu savu klientu / nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas atbilstību;
 • Jūs esat direktors, akcionārs vai galvenā persona mērķī, kuru VTL apsver iegādāties vai kurā ieguldīt;
 • Jūs vēlaties apmeklēt mūs (un, ja nepieciešams, jūsu ģimenes locekļi vai darba kolēģi vēlas jūs pavadīt šajā vizītē pie mums), un jūs esat lūdzis mums palīdzēt iegūt jūsu ielūguma vēstuli vai vīzu; vai
 • Jūs iesniedzat mums jebkādu pieprasījumu vai pieprasījumu.

Mūsu attiecības ar jums noteiks, kādus personas datus, ja tādi ir, mēs apkopojam par jums un kāpēc mēs tos izmantojam.

Dažreiz mēs iegūsim personas datus no citiem avotiem, piemēram, no jūsu darba devēja, citām trešajām pusēm vai publiski pieejamiem tiešsaistes avotiem vai oficiāliem ierakstiem.

Detalizēta informācija par jūsu personiskās informācijas avotiem ir sniegta šeit.

4. Jūsu personīgās informācijas izmantošana

Mēs apstrādājam jūsu personas datus dažādiem mērķiem, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni (www.vtl.lv), iegādājaties no mums preces vai pakalpojumus, piegādājat mums preces vai pakalpojumus vai citādi sazināties, vai mijiedarbojaties ar mums.

Saskaņā ar tiesību aktiem, mums vienmēr ir jābūt atļautam iemeslam vai pamatojumam (ko sauc par “likumīgu pamatu”) jūsu personas datu apstrādei. Vairāk par to, kādam nolūkam mēs apstrādājam jūsu datus, un par likumīgajiem pamatiem, uz kuriem mēs paļaujamies šādai apstrādei, varat izlasīt zemāk esošajā tabulā.

Attiecībā uz dažām apstrādes darbībām mēs uzskatām, ka atkarībā no apstākļiem var būt svarīgs vairāk nekā viens likumīgs pamats. Izmantošana, pamatojoties uz “juridiskām saistībām”, nozīmē izpildīt uz mums attiecināmu juridisku pienākumu. Izmantošana, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tas nozīmē, ka mums ir taisnīgs, samērīgs un primārs likumīgs uzņēmējdarbības iemesls izmantot jūsu datus. Tas galvenokārt būs veids, kur, izmantojot informāciju, mēs uzzināsim par jums vai attīstīsim savas attiecības, lai mēs varētu ciešāk un labāk sadarboties, vai pieņemt pamatotus biznesa lēmumus, iesaistot vai ietekmējot jūs.

Mēs varam pārvērst jūsu personas datus statistiskā vai apkopotā veidā, vai deidentificēt tos, lai labāk aizsargātu jūsu privātumu vai lai jūs netiktu identificēts vai identificēts no tā. Mēs to varam izmantot, lai veiktu izpēti un analīzi, tostarp, lai sagatavotu statistikus pētījumus un ziņojumus.

Saskaņā ar tiesību aktiem mums ir jāizturas pret noteiktām personas datu kategorijām vēl rūpīgāk nekā parasti. Tās sauc par sensitīvām vai īpašām personas datu kategorijām, un uz tām attiecas dažādi papildu likumīgie pamati. Tas ir reti aktuāli, bet neparasti var rasties, ja mēs apstrādājam jūsu pases un vīzas datus un tie atklāj informāciju par jūsu rasi vai etnisko piederību, vai kad KYC/AML pārbaudes atklāj jebkādas kriminālas problēmas, vai kad mēs uzzinām ar veselību saistītu informāciju par jums, organizējot pasākumus, kuros vēlaties piedalīties, un kur mums ir nepieciešama informācija, lai nodrošinātu, ka jūs varat piedalīties.

Detalizēta informācija ir pieejama šeit.

5. Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus

Mēs nopietni uztveram savas drošības saistības un veicam konkrētus pasākumus (kā to pieprasa piemērojamie datu aizsardzības likumi), lai aizsargātu jūsu personas datus no nelikumīgas vai neatļautas apstrādes un nejaušas nozaudēšanas, iznīcināšanas vai sabojāšanas.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personisko informāciju?

Mēs glabāsim jūsu personas datus, jūsu attiecību laikā ar mums un pēc šī perioda beigām tik ilgi, cik tas ir nepieciešams gan saistībā ar mūsu, gan jūsu juridiskajām tiesībām un pienākumiem. Tas var nozīmēt, ka mēs glabājam dažu veidu personas datus ilgāk nekā citi, bet mēs saglabāsim jūsu personas datus tikai ierobežotu laika periodu. Šis periods būs atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp:

 • jebkuri likumi vai noteikumi, kas mums ir jāievēro;
 • vai mums ir juridisks vai cita veida strīds savā starpā vai ar jebkuru trešo pusi;
 • mūsu rīcībā esošās informācijas veids par jums; un
 • neatkarīgi no tā, vai jūs vai pārvaldes iestāde mums lūdz saglabāt jūsu personas datus pamatota iemesla dēļ.

7. Kur mēs glabājam jūsu personas datus

Dati, ko mēs apkopojam no jums, var tikt pārsūtīti un uzglabāti galamērķī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”). To var apstrādāt arī personāls, kas darbojas ārpus EEZ un strādā pie mums vai pie kāda no mūsu piegādātājiem. Mēs veiksim visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku.

Ja kādai no mūsu apstrādes darbībām ir nepieciešams, lai jūsu personas dati tiktu pārsūtīti ārpus EEZ, mēs veiksim šo pārsūtīšanu tikai tad, ja:

 • valsts, uz kuru personas dati ir jānosūta, nodrošina pienācīgu personas datu aizsardzības līmeni;
 • mēs esam ieviesuši atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus, piemēram, atbilstošu apstiprinātu līguma formu ar saņēmēju;
 • nosūtīšana ir nepieciešama kāda datu aizsardzības tiesību aktos norādītā iemesla dēļ; vai
 • jūs nepārprotami piekrītat pārsūtīšanai.

Diemžēl informācijas pārsūtīšana internetā nav pilnīgi droša. Lai gan mēs darīsim visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt jūsu datu drošību, kas tiek pārsūtīti uz mūsu vietni; Jebkura pārraide ir uz jūsu pašu risku. Kad būsim saņēmuši jūsu informāciju, mēs izmantosim stingras procedūras un drošības funkcijas, lai mēģinātu novērst nesankcionētu piekļuvi.