Mūsu kvalitātes, vides un drošības pārvaldības sistēma 

Mēs ar pastāvīgu rūpību un augstu atbildību veicam visas nepieciešamās darbības, saņemot, uzglabājot un pārkraujot naftas produktus un naftas ķīmijas produktus, saskaņā ar piesārņojošās darbības B kategorijas atļaujas nosacījumiem.

Mēs stingri ievērojam vides, veselības un darba drošības noteikumus un strādājam atbilstoši visaugstākajiem darbības standartiem.

Mūsu starptautiskie kvalitātes sertifikāti apliecina, ka VTL garantē klientiem ne tikai drošu un efektīvu, bet arī uzņēmuma darbiniekiem, darbuzņēmējiem, sabiedrībai un videi nekaitīgu naftas un naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas pakalpojumu sniegšanu.

Kvalitātes un atbilstības sertifikāti

Auditorkompānijas Bureau Veritas Certification izsniegtie sertifikāti apliecina uzņēmuma vadības sistēmas atbilstību sekojošu starptautiskā kvalitātes, vides, darba drošības un veselības vadības standartu prasībām.

ISO 9001

Kvalitātes vadības standarts ISO 9001 apliecina uzņēmuma darba organizēšanas atbilstību prasībām, kuru izpilde garantē uzņēmuma sniegto pakalpojumu atbilstību

ISO 14001

Vides vadības standarts ISO 14001 apliecina efektīvu vides vadības sistēmu, nodrošinot sistemātisku un plānveidīgu vides jautājumu risināšanu un apliecina uzņēmuma izpratni par vides problēmām, kā arī apņemšanos tās risināt atbilstoši augstiem vides standartiem.

ISO 45001

Standarts ISO 45001 apliecina atbilstību darba drošības un veselības sistēmas pārvaldības vadlīnijām.

VTL ir ieviesusi darba aizsardzības programmu darbuzņēmējiem, organizē regulāras drošības sanāksmes, kā arī iegulda ievērojamus līdzekļus darba aizsardzībā un iekārtu uzturēšanā