Nodrošinām klientu vajadzībām pielāgotus risinājumus

Terminālis piedāvā naftas un naftas produktu pārkraušanu, uzglabāšanu un sajaukšanu. Mūsu infrastruktūra ietver 106 dažāda tilpuma rezervuārus ar kopējo ietilpību 1 196 000 m³, kā arī tvaiku savākšanas iekārtu, butanizācijas mezglu, piedevu pievienošanas staciju, rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu, savienojumu ar maģistrālo cauruļvadu sistēmu, dzelzceļu un autoceļu tīklu.

Mūsu pārvaldībā esošajās četrās Ventspils ostas piestātnēs varam apkalpot tankkuģus ar kravnesību līdz 100 000 MT un maksimālo iegrimi 15 m (LR1, LR2, Aframax klases), reizē apstrādājot līdz pat četriem tankkuģiem vienlaikus, ieskaitot operācijas “no kuģa uz kuģi”. Procesa prasības un noteikumi darbībai Ventspils ostā aprakstītas VTL ostas rokasgrāmatā (2024.g. redakcija, angļu val.).

Plašāku informāciju par mūsu pakalpojumiem lūdzam skatīt zemāk.

Produktu pieņemšana pa dzelzceļu, autoceļiem, jūru un pa cauruļvadu

Produktu uzglabāšana rezervuāros ar tilpumu no 1000 m³ līdz 50,000 m³

Produktu maisījumu veidošana rezervuāros un uz tankkuģiem

Produktu iekraušana uz tankkuģiem

Produktu iekraušana dzelzceļa vagonos un autocisternās

Piedevu pievienošana

Muitas un akcīzes preču noliktavas

Kravu ekspedīcijas pakalpojumi

Produktu butanizācija

Produktu klāsts

Jēlnafta

Dīzeļdegviela

Benzīns

Jēlbenzīns

Reaktīvā degviela

Petroleja

Pentāns/ izopentāns

Butāns, izobutāns (LPG)

Naftas ķīmija

Šķīdinātāji

Spirti

FAME

MTBE/TAME

Infrastruktūra

Termināļa iespējas

106 tērauda rezervuāri ar kopējo ietilpību 1 196 000 m³

Rezervuāri piemēroti K1; K2 un K3 grupas produktiem

4 piestātnes (dz.=15m; g=275m; pl.=50m) piemērotas LR1, LR2, Aframax klasēm

2 divpusējas dzelzceļa estakādes - vienlaicīga 124 vagoncisternu apstrāde, t.sk. 14 v/c uzpilde

10 gāzes cisternu noliešana

Autocisternu uzpildes stacija - vienlaicīgi var apstrādāt divas autocisternas

Tvaiku savākšanas iekārta

Piedevu pievienošanas stacija

Butanizācijas mezgls

Rūpniecisko notekūdeņu pirmsattīrīšanas iekārtas

4,5 km maģistrālo cauruļvadu līnijas no termināļa līdz muliņiem

9 tehnoloģiskās sūkņu stacijas

Ugunsdzēsības depo