Paziņojums par datu apstrādi kandidātiem

Saskaņā ar vispārīgo fizisko personu datu apstrādes likumu, šajā paziņojumā ir izskaidrots, kā un kāpēc Vitol/VTL izmanto personas datus par potenciālajiem darbiniekiem (turpmāk tekstā – Jūs). Šis paziņojums attiecas uz jums, ja esat kandidāts uz amatu vai cita veida saistību ar Vitol Group biedru, kas atrodas Eiropas Savienībā. Kad mēs atsaucamies uz Vitol/VTL, “mēs”, “mūsu” un “mums”, mēs atsaucamies uz Vitol Group uzņēmumiem, ar kuru jūs sazināties saistībā ar potenciālo darba vietu. Vitol uzņēmumu saraksts, kas varētu attiekties uz jums, ir izklāstīts 1. pielikumā. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo paziņojumu un visus citus paziņojumus par konfidencialitāti, ko mēs jums sniedzam, lai jūs zinātu, kā un kāpēc mēs izmantojam jūsu personas datus un kādas ir jūsu tiesības saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem.

Kāda veida personas datus mēs vācam un no kurienes mēs tos iegūstam

Mēs apkopojam daudz dažādu veidu personas datus par jums, lai mēs varētu veikt efektīvu un lietderīgu darbā pieņemšanas procesu. Tas ietver jūsu CV, personisko kontaktinformāciju, informāciju par jūsu izglītību un nodarbinātības vēsturi, kā arī atsauksmes no bijušajiem darba devējiem. Mēs parasti iegūstam personas datus, izmantojot darbā pieteikšanās procesu, vai nu tieši no jums, vai no iepriekšējiem darba devējiem, darbā pieņemšanas konsultantiem un aģentūrām.  Turklāt mēs varam iegūt šādus personas datus no tiešsaistes resursiem un iepriekšējās darbības pārbaudes pakalpojumu sniedzējiem, tostarp kredītspējas pārbaudēm un citiem publiskajiem reģistriem.

Jūsu pienākums ir pārliecināties, ka personas dati, ko jūs mums sniedzat, ir pilnīgi un precīzi. Ja mainās kādi no personas datiem, ko esat mums sniedzis, piemēram, jūsu kontaktinformācija, lūdzu, sazinieties ar mūsu personāla vadības komandu.

Informācija par personas datu veidiem, kurus mēs apkopojam un no kurienes mēs tos iegūstam, ir atrodama šeit:

Ko mēs darām ar jūsu personas datiem un kāpēc

Saskaņā ar tiesību aktiem mums ir jābūt iemeslam vai pamatojumam jūsu personas datu apstrādei. Pastāv seši likumīgi pamati personas datu apstrādei, tostarp, lai izpildītu juridiskos pienākumus, kas mums ir jāievēro un ja tas ir nepieciešams mūsu likumīgajām interesēm vai trešās personas interesēm.

Mēs varam arī pārvērst jūsu personas datus statistiskā vai apkopotā veidā, lai labāk aizsargātu jūsu privātumu.

Informācija par to, kādam nolūkam mēs apstrādājam jūsu datus, un par likumīgajiem pamatiem, uz kuriem mēs paļaujamies šādai apstrādei:

Īpašas kategorijas personas dati

No mums tiek prasīts izturēties pret noteiktām personas datu kategorijām atsevišķos amatos vēl rūpīgāk nekā pret citām. Tās sauc par sensitīvām vai īpašām personas datu kategorijām, un tās ietver informāciju, kas attiecas uz jūsu veselību.

Ar ko mēs kopīgojam jūsu personas datus un kāpēc

Vitol Group iekšienē

Mums var būt nepieciešams kopīgot Jūsu personas datus ar citiem Vitol Group uzņēmumiem personāla atlases nolūkos. Piemēram, jūsu CV var tikt kopīgots ar personāla darbiniekiem un vadību, ja nepieciešams.

Ārpus Vitol Group

Mēs varam kopīgot personas datus ar trešajām pusēm, kas mūsu labā veic noteiktas funkcijas, piemēram, veic iepriekšējās darbības pārbaudes vai personības un psihometriskos testus kā daļu no darbā pieņemšanas procesa. Šīs trešās personas apstrādās jūsu personas datus mūsu vārdā. Jebkurai trešajai pusei, ar kuru mēs kopīgojam jūsu personas datus, būs ieviesti atbilstoši drošības standarti, lai nodrošinātu jūsu personas datu aizsardzību, un mēs noslēgsim rakstisku līgumu, kas tām noteiks atbilstošus drošības standartus.

Mēs varam arī kopīgot jūsu personas datus ar citām trešajām pusēm saskaņā ar jūsu norādījumiem.

Personas datu starptautiska pārsūtīšana

Kā globāla organizācija jūsu personas dati var tikt nodoti Vitol Group uzņēmumiem un uzticamām trešajām pusēm valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Mēs veiksim šo pārsūtīšanu tikai tad, ja:

  • valsts, uz kuru personas dati tiek sūtīti, nodrošina pienācīgu personas datu aizsardzības līmeni;
  • mēs esam ieviesuši atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus, piemēram, atbilstošu līgumu ar saņēmēju;
  • pārsūtīšana ir nepieciešama kāda no datu aizsardzības tiesību aktos norādītajiem iemesliem, piemēram, līguma izpildei starp mums un jums; vai
  • jūs nepārprotami piekrītat pārsūtīšanai

Drošības pasākumi un datu saglabāšana

Mēs veiksim konkrētus pasākumus (kā to pieprasa piemērojamie datu aizsardzības likumi), lai aizsargātu jūsu personas datus no nelikumīgas vai neatļautas apstrādes un nejaušas nozaudēšanas, iznīcināšanas vai sabojāšanas.

Mēs glabāsim jūsu personas datus tikai ierobežotu laiku. Ja Jūsu pieteikums būs nesekmīgs, Jūsu CV un personas datus glabāsim divus gadus, pēc tam tie tiks dzēsti.

Ja vēlaties, lai mēs dzēšam jūsu personisko informāciju pirms iepriekš norādītā termiņa, lūdzu, informējiet mūs.

Ja jūsu pieteikums būs veiksmīgs, jūsu personas dati tiks saglabāti un pārsūtīti uz mūsu administrētajām sistēmām. Mums ir atsevišķs apstrādes paziņojums darbiniekiem, kas jums tiks sniegts.

Jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem un to, kā jūs tās varat izmantot

Jums ir noteiktas likumīgas tiesības attiecībā uz jebkādiem jūsu personas datiem, kas ir mūsu rīcībā. Tie ir sīkāk aprakstīti zemāk:

 

Ja mūsu veiktā jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Ja jūs nolemsiet atsaukt savu piekrišanu, mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi šim nolūkam. Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs nevienu no mūsu veiktajām datu apstrādēm līdz šim brīdim.

Ja mūsu veiktā jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgajām interesēm, jūs jebkurā laikā varat iebilst pret šo apstrādi. Ja jūs to izdarīsiet, mums būs jāparāda pārliecinošs iemesls, kāpēc mūsu apstrāde būtu jāturpina, kas ir svarīgāka par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai arī tas, ka apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu izvirzīt, īstenot vai aizstāvēt juridisku prasību.

Ja vēlaties izmantot kādas no savām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar personāla daļas darbinieku, kas nodarbojas ar jūsu pieņemšanu darbā.

Ja atrodaties ES, jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību vietējam datu aizsardzības regulatoram.

Kur var uzzināt vairāk?

Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par aplūkotajiem tematiem vai ja vēlaties ar mums apspriest jebkādus jautājumus vai bažas, lūdzu, runājiet ar personāla speciālistu, kurš nodarbojās ar jūsu pieņemšanu darbā, vai sazinieties ar mums vitol.com/contact.

1. PAPILDINĀJUMS – “Vitol” juridiskās vienības

Vitol Services Limited

Vitol Broking Limited

Vitol  BV

Vitol Holding BV

Vitol Insurance BV

VPR Energy BV

Vitol Baltics SIA

VTL  Vitol Terminal Latvia SIA

Vitol Holding II SA

Vitol Services BV

Vitol Netherlands BV

Vitol Netherlands Coöperatief U.A.

Vitol SA – Roterdamas filiāle