SVARĪGI

Šis juridiskais paziņojums attiecas uz visu vietnes saturu ar domēna nosaukumu www.vtl.lv (Vietne) un uz jebkuru korespondenci pa e-pastu starp mums un jums. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus pirms tīmekļa vietnes lietošanas. Vietnes izmantošana norāda, ka piekrītat šiem noteikumiem neatkarīgi no tā, vai izvēlaties reģistrēties pie mums vai nē. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, neizmantojiet vietni. Šo paziņojumu izdevis SIA Vitol Terminal Latvia (turpmāk tekstā VTL).

Šajā tīmekļa vietnē un citos drukātajos un elektroniskajos sakaros termini “Vitol”, “Vitol Group”, “Uzņēmums” vai “Grupa” var tikt izmantoti ērtības labad un attiecas uz Vitol Netherlands Coöperatief U.A. un tā tiešie un netiešie meitasuzņēmumi un saistītie uzņēmumi (tajā skaitā VTL), no kuriem katrs ir atsevišķas un atsevišķas juridiskas personas. Turklāt vārdi “mums”, “mēs”, “mūsu” un “paši” tiek lietoti, lai vispārīgi apzīmētu Vitol grupas uzņēmumus.

1. Licence